Com ens organitzem? > Grups de Treball

Dones
Dones amb ICV de Barcelona treballa totes les qüestions relacionades amb les polítiques de les dones i per a les dones. La igualtat d’oportunitats, el valor de la diferència femenina i la promoció de la participació de les dones a ICV són les prioritats del grup de Dones amb ICV de Barcelona.

Educacció
Una plataforma d’acció política diferent, creada el gener de l’any 1999 per un grup de dones i homes d’ICV a Barcelona. Vol ser útil a la gent que, en l’àmbit de l’educació, no es conforma ni amb els desequilibris actuals ni amb els valors que els sustenten, i vol desenvolupar un compromís cívic i professional per canviar les coses de veritat. (Educacció>>>)

Immigració
Durant els últims anys, una quantitat important de persones de procedències diverses han vingut a viure a la nostra ciutat. La integració social i el mestissatge són les idees principals de la nostra posició. El repte d’assumir la immigració com un fet positiu i normalitzat és el treball d’aquest grup de gent adherida a ICV.

Solidaritat i Globalització
Estem en un món globalitzat mitjançant un model neoliberal que es basa en el poder econòmic de les grans trasnacionals i l’opressió de la majoria de la població mundial. Treballar des de ICV, conjuntament amb els moviment socials, aquestes qüestions és l’objectiu d’aquest grup.

Urbanisme
L’urbanisme és la disciplina més important per implantar un determinat model de ciutat. Aquest grup té com objectiu discutir i fer propostes sobre urbanisme per definir millor el nostre model de ciutat.

Salut
La promoció de la salut és una prioritat de ICV de Barcelona per a tota la ciutadania. També el garantiment de la igualtat d’oportunitats a l’assistència sanitària és un objectiu important per la nostra organització. La discussió, la proposta i l’acció política en aquest camp és la feina d’aquest grup.

Llibertats sexuals

L’àmbit de llibertats sexuals d’ICV el formem un grup d’homes i dones compromesos i compromeses amb l’eradicació de qualsevol discriminació en funció de l’orientació sexual, la identitat de gènere i el model de convivència elegit per les persones.
Treballem per la igualtat de drets civils i la defensa del reconeixement social de les persones gais, lesbianes i transsexuals.
Des de les institucions municipals de Barcelona impulsem polítiques actives d’acceptació de la diversitat i per la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits: visibilitat institucional, ocupació, habitatge i serveis públics.